Ønsker du at kommentere et indlæg, skal du blot klikke på overskriften.
En oversigt med alle blogs og korte beskrivelser kan ses HER
 
-0-

Kalk og pigtråd

20-02-2024


Lørdag blev brugt til en vandretur i det nærmest forårsagtige vejr. Turen gik til Vokslev Kalkgrav og Huul Mølle lige uden for Nibe.

Vi parkerede ved den gamle vandmølle, som man kan besøge og bese såvel udefra som indefra. Lyden af rislende vand er beroligende og smuk, og når så solen varmer ovenpå en periode med sne, kulde og regn, kan man kun blive i godt humør.

Huul Mølle ligger ved Binderup Å, hvor man gennem århundreder har udnyttet vandkraften. Som noget typisk himmerlandsk har den to mølledamme, hvor man kunne opstemme i den øverste dam og udnytte vandkraften i den nederste dam. Mølledammene blev genskabt i 2010. Møllen var både en kornmølle og en stampemølle, og senere blev møllen også udnyttet til at generere elektricitet, så vandstrøm bogstavelig talt blev lavet om til elektrisk strøm.
 


Binderup Å er unik ved, at åens forløb på en længere strækning er bevaret ureguleret. Man kan se det smukke snoede forløb, når man står på toppen af de kalkholdige bakker og kigger ind mod Vokslev. Det er naturligvis godt fiskevand, både for mennesker og fugle. Vandstæren, som holder af rent, rindende vand, er derfor en vintergæst, som man kan se i området. Vi så denne ikke denne dag, men jeg har tidligere set den ved Aars. Om der er noget så sjældent som ynglende vandstære ved Binderup Å, ved jeg ikke. Naturligvis er sådan en å også lige vand på isfuglens næb, så den kan man også være heldig at se, når den sidder på en gren, der hænger ud over vandet. og venter på bid. Letter den og flyver, vil man kunne konstatere, at den smukke blå fugl er en hurtig og dygtig flyver. Billedet herunde tog jeg sidste år ved Vilsted Sø.
 


Vi gik fra vandmøllen ind i kalkgraven, der tidligere var centrum for en stor industri i området, hvor der lå et stort kalkværk. Her var 35 medarbejdere i storhedstiden, hvor der blev brændt både bygningskalk og teglsten. Kalkværket lukkede omkring 1950. Nede i kalkgravene ser man tydeligt lagene i kridten og man kan fornemme den hektiske aktivitet, der må have hersket her for 100 år siden.
 


Fra kalkgraven bevægede vi os op på de stejle skråninger, som er et resultat af åens løb gennem området gennem tusinder af år. Udsigten er smuk hele vejen frem mod Vokslev, hvor man kan gå ned til broen og bl.a. læse lidt om byens historie på et par plancher. Tilgængeligheden var dog begrænset, da der lå store grene på arealet.

Lige før Vokslev er der en geologisk udgravning, hvor man kan se et 2-8 centimeter gråbrunt lerlag, som er aflejret for 65 millioner år siden. Dette lag findes overalt på vores klode, og det indeholder grundstoffer og mineraler, der normalt ikke findes på jordens overflade, men derimod kendes fra nogle meteorer. Teorien er derfor, at der har været et stort meteornedslag på jorden for 65 millioner år siden - formentlig i Mexico - noget som kostede dinosaurerne og andre dyr livet - i stedet blev der plads til, at mindre dyr kunne udvikle sig, og pattedyr, og dermed mennesket, fik mulighed for at erobre jorden, som tidligere havde været domineret af de nu uddøde kæmper.
 
På verdensplan findes der kun omkring 350 lokaliteter og i Danmark 5-6 steder, hvor man kan se det blotlagte grænselag.
 


Om Vokslev, der er en hyggelig lille by med kirke og en tidligere friskole, der nu er omdannet til kultur- og forsamlingshus. Endvidere er der det at fortælle, at den tilbage i 1960’erne var et nordjysk pigtrådsmekka i stil med de store navne i København: Hit House og Place Pigalle. I Vokslev etablerede man popklubben Vox 13, som havde til huse i forsamlingshuset med husnummer 13. Her kom store navne som The Spotnicks fra Sverige og en lang række danske pigtrådsnavne. Det hele blev startet på frivillig basis som en popklub, men allerede efter 2 år måtte man stoppe, da de store koncertarrangementer simpelthen blev for stor en opgave for den lille forening, hvor bestyrelsesmedlemmerne havde job og studier at passe. Foreningen havde på et tidspunkt 1400 medlemmer, og der var ofte stopfyldt med mere end 300 mennesker i det lille forsamlingshus. Man udvidede med afdelinger i bl.a. Svenstrup, Løgstør og Aars, hvor der var større lokaler til rådighed.

Men med et tiltag som Vox 13, der naturligvis havde sit udspring i den musikglade by Nibe, cementerede Limfjordskøbstaden sit ry som Danmarks Liverpool, og siden kom så Nibe Festivalen, der nu kører på fuldt drøn i Skal Skoven efter en forsigtig start på dyrskuepladsen og en lille, katastrofal, afstikker til byens stadion et enkelt år.

 

Kategori: Foraar 2024

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

 
 
Per Lyngby