Ønsker du at kommentere et indlæg, skal du blot klikke på overskriften.
En oversigt med alle blogs og korte beskrivelser kan ses HER
 
-0-

Tour de Vesthimmerland - Vilsted

08-05-2023
 
Sø, stenhave og skydebane

Mandagens etape i Tour de Vesthimmerland for herre og hund blev det nittende i rækken - denne gang gik turen til Vilsted - en by med 210 indbyggere placeret lidt sydøst for Løgstør. Byen ligger, hvor Bjørnstrup Å løber ud i den nu genskabte Vilsted Sø.

I den tidlige middelalder lå der i udkanten af Vilsted by en befæstet gård, Vilsted Slot. Gården blev i 1407 opkøbt af dronning Margrethe I, der som led i sin systematiske nedlæggelse af adelens befæstede borge lod den nedrive.
 


Vi parkerede ved søbredden i udkanten af byen - et sted, hvor jeg tidligere har haft fornøjelsen af at se den smukke isfugl. På pladsen er der madpakkehus, toilet og en flot udsigt ud over Vilsted Sø helt til Vitskøl Kloster ovre ved Limfjordens bredder.
 


Første fikspunkt i byen er den gamle Vilsted Åkro, som i min barndom var et legendarisk sted, hvor man kunne spise stegte ål. Kroen er vist ikke i drift som sådan, men jeg mener at have læst, at der udlejes ferielejligheder på adressen.

Bag kroen ligger det gamle frysehus, som så småt begynder at forfalde.
 


Vi drejede ud af vejen mod Vindblæs, hvor vi passerede den gamle købmandsforretning, som i sandhed har set bedre dage - forfalden må være det rette ord. En fotoven forsøgte sig vist med at drive forretningen for år tilbage, men det blev ikke nogen succes. Til gengæld er han en rigtig god natur- og alt mulig andet fotograf.
 


Byen har også haft en brugsforening, og i hovedgaden kan et kakkelklædt hus minde om noget, der engang har været slagterforretning.

Ved siden af købmandsforretningen ligger Vilsted Skytteforening, hvor jeg kom i mine drengeår, da jeg var medlem af skytteforeningen i Farsø. I huset er der 15-meter baner, og jeg har læst, at klubben har succes med at tilbyde skydning for skoleelever, som kan deltage i stævner mod andre skoler. Det er en noget anderledes form for skoleskydning end den, der oftere og oftere praktiseres i USA!
 


Vi gik bag om kirken og forbi Vilsted Friskole, som er en gammel en af slagsen. Den blev stiftet i 1963, da den lokale folkeskole blev lagt sammen med Vindblæs og flyttet væk fra Vilsted. Det er en friskoles kår, at elevtallet svinger, men netop nu er skolen i god gænge - de seneste tal på friskolens hjemmeside melder om 122 elever og 15 ansatte på skolen, hvor der også er medborgerhus - “Byens hus”.
 

Vilsted Kirke er en traditionel kvaderstenskirke med et nyere våbenhus i rokokostil og et særpræget slankt tårn. Udenfor våbenhuset samt i tårnets murværk ses gravsten, der tidligere har ligget i kirkens gulv, og i sydmuren ses to kvadre med hver sin skaktavle. Vest for hovedindgangen, er det middelalderlige tingsted markeret.
 


Vi tog turen lidt ud af byen i retning mod Ranum - det var her ved byskiltet, jeg havde vendepunkt på mine løbeture, da jeg boede på det gamle kollegium i Ranum.
 


Udenfor byen ligger det gamle stadion med klubhus, tennisbaner, legeplads og shelters. Tennisbanerne er ikke i brug længere, men græsset på fodboldbanen var trimmet og slået. Der er ikke fodbold på programmet i Vilsted IF længere. Jeg spillede en enkelt kamp her på banen, da jeg i sin tid spillede en enkelt sæson i IK Vest, som er en fusionsklub mellem Ranum og Overlade. Idrætsforeningen har til gengæld gymnastik, badminton, cykling, kajak, linedance og hundetræning blandt sine aktiviteter.

Langs stien tager vi turen tilbage mod byen. Vi kommer forbi det gamle voldsted, hvor Vilsted Slot engang lå.
 


Inde i byen kommer vi til Stenhaven - en have med sin helt egen historie. Den blev oprindelig skabt af Jens Christian Grønning Simonsen i haven ved hans hus på Vilstedvej. Efter stenkunstnerens død stod skulpturparken og forfaldt, men for en halv snes år siden overtog Vilsted Borgerforening samlingen i forbindelse med, at Simonsens hus blev solgt. En gruppe borgere satte sig for at restaurere de mange værker, og en del af dem er nu udstillet ikke langt fra deres oprindelige plads. Her er bl.a. en model af Vitskøl Klosterkirke, som den kunne have set ud, hvis den var blevet bygget færdig. Der er også stenmodeller af Frihedsstøtten og af en flok mænd samlet på Tingstedet.
 


Ved genindvielsen af stenparken overrakte et barnebarn til kunstneren en gæstebog fra den oprindelige have. Her fremgår det, at prinsesserne Margrethe og Benedicte besøgte stedet i 1946. Mandag var det så vandrebloggens ydmyge forfatter og springeren Nemo, som var på visit i stenhaven.

Vi slutter vores tur ved bredden af Vilsted Sø, som blev genskabt i 2006. Den blev oprindelig afvandet i 1869, men efterhånden var der ikke meget brug for jorden til landbrugsformål, så den 26. august 2006 kunne daværende miljøminister Connie Hedegaard, amtsborgmester Orla Hav og borgmester Jens Lauritzen indvi den genskabte sø, som i dag rummer et rigt og varieret fugleliv - heriblandt et ynglende havørnepar.

Næste by på touren bliver Aggersund.
 
I foråret 2023 gennemtraver jeg vesthimmerlandske byer på kryds og tværs sammen med min Springer Spaniel Nemo. Vi ser byerne fra nye sider og skriver, mest mig ikke så meget Nemo, om vores oplevelser og krydrer med små anekdoter, hvis jeg har nogle oplevelser fra den pågældende by. Tidligere etaper: #Aalestrup, #Gedsted, #Ullits, #Strandby, #Vester Hornum, #Hornum, #Overlade, #Ranum, #Blære, #Vegger, #Haubro, #Fjelsø, #Simested , #Fandrup, #Hvalpsund, #Østrup, #Vognsild og #Vindblæs

Kommentarer

  • #1
  • Frank Hemdrup Peddrzen
    09-05-2023 14:23
    Gavlvinduet fra brugs billedet var mit vinduesværelse fra 1953-57 da jeg var lærling i brugsen,med udsigt til lokalforeningens.
    Uddeleren hed Arne Frandsen.
    Et kært minde for mig.


1 

Skriv en kommentar

 
 
Per Lyngby