Ønsker du at kommentere et indlæg, skal du blot klikke på overskriften.
En oversigt med alle blogs og korte beskrivelser kan ses HER
 
-0-

Vilsted Sø

01-11-2019
 
Da jeg i årene fra 1980-84 gik på Ranum Statsseminarium, kunne man køre fra Ranum til Overlade via en vej, som gik hen over den gamle Vilsted Sø, som på det tidspunkt var afvandet og brugt som landbrugsjord.

På det tidspunkt var det så som så med anvendelsen til landbrugsjord af flere årsager, dårlige faldforhold og tilsanding. Derfor var der heller ikke de store problemer med at få gennemført et projekt, som skulle føre søen tilbage til sin oprindelige form. Beslutningen blev taget i 1998 og i 2006 kunne man genindvi Vilsted Sø som et rekreativt område for dyr, fugle og mennesker. Finansieringen skete i et samarbejde mellem staten, Nordjyllands Amt og Aage V. Jensens Naturfond. Pris 66. mio. kr. I dag er det Aage V. Jensens Naturfond, som ejer det store område, der i det daglige driftes af Naturstyrelsen, Himmerland.
 


Med søen forsvandt vejen mellem Ranum og Overlade, men i 2014 kunne man under stor festivitas indvi en gang- og cykelbro hen over søen på det sted, hvor vejen i sin tid gik. På Overlade-siden ligger broen på Holmen, hvor der også er shelterplads og fugletårn.

I dag er området et yndet sted for fuglekiggere - og der er nok at se på. Hejrer, ænder, gæs, rørhøge, falke, musvåger og sågar et ørnepar holdet til ved søen, som i den sydlige del fra broen og hen til stryget ved Vitskøl Kloster er udlagt som fuglereservat.
 


Jeg kører ind imellem en tur til søen, som næsten aldrig skuffer. Når først man en gang har mødt den mægtige havørn, vil man gerne møde den igen, og man kigger naturligvis efter den. Men må ikke glemme alt det andet smukke og fascinerende liv i og ved søen, en odder som fisker eller en fiskehejre, som sætter sig til rette på broens gelænder og majestætisk kigger ud over søen.
 


Torsdag formiddag havde jeg lyst til et tur til søen - denne gang så jeg ikke noget til havørnen, men til gengæld var der smukke hejrer og pludselig var en falk og en krage i luftkamp lige over mig.

Sådan noget giver gode billeder - og oplevelser.
 

Kategori: 2019

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

 
 
Per Lyngby